دستور العمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی • ابطال پرواز توسط شرکت حمل کننده :

  1-ابطال پرواز یک هفته قبل از انجام پرواز باشد ، شرکت موظف به پرداخت کامل وجه بلیت میباشد .

  2-درصورت ابطال پرواز از 6 روز تا 24 ساعت قبل از انجام پرواز باشد ، شرکت موظف به پرداخت کامل وجه بلیت و ارائه یک بلیت مشابه با 30 درصد تخفیف از لحاظ مسیر و کلاس پروازی می باشد .

  3-اگر ابطال از 24 ساعت مانده تا زمان انجام پرواز انجام پذیرد ، دراینصورت شرکت حمل کننده موظف به پرداخت کامل وجه و ارائه یک فقره بلیت نیم بهاء مشابه از لحاظ مسیر وکلاس پروازی می باشد.

  تبصره: ارائه بلیت مشابه ( از لحاظ مسیر وکلاس پروازی ) دراولین فرصت زمانی انجام می گیرد . همچنین درصورت انتقال مسافر توسط سایر خطوط هوائی ، این امر بدون پرداخت هزینه و یا مابه التفاوت توسط مسافر و یا خسارت توسط شرکت هواپیمایی انجام خواهد پذیرفت.

 • تاخیر پرواز :

  الف) تأخیر بیش از یکساعت تا دو ساعت : درصورت تاخیر بیش از یکساعت و کمتر از دو ساعت می بایستی از مسافران پذیرائی نوع اول بعمل آید "پذیرائی نوع اول : شامل میان وعده ( اعم از نوشیدنی گرم یا سرد و شیرینی مناسب " می باشد. ارائه این پذیرایی مشروط به وجود زمان کافی جهت پذیرائی و عدم ایجاد تأخیر بیشتر در پروازمیباشد.

  ب) تاخیر بیش از 2 ساعت و تا 4 ساعت : انجام پذیرائی مناسب حداقل نوع اول باتوجه به امکانات فرودگاهی . فراهم نمودن امکان برقراری ارتباط تلفنی جهت اطلاع رسانی. تغییر پرواز درصورت درخواست مسافر و امکان انجام آن . انجام اقدامات لازم جهت اعزام با سایر شرکت های هواپیمایی ( درصورت درخواست مسافر) و درصورت وجود پرواز از همان مسیر و یا انتقال به مقصد نهائی از طریق مسیرهای جایگزین . پرداخت کامل وجه بلیت مسافر درصورت انصراف مسافر از ادامه پرواز.

  ج) تأخیر بیش از 4 ساعت : دراینصورت شرکت موظف به ارائه یک فقره بلیت با تخفیف 30% از لحاظ مسیر و کلاس پروازی می باشد. تبصره : درمورد پروازهایی که بدلیل شرایط جوی یا امنیتی فرودگاه مبداء ، مقصد و مسیر دچار تأخیر و یا ابطال می گردند ، شرکت های هواپیمایی با رعایت مقررات پذیرایی ازمسافرین صرفاً موظف به استرداد کامل وجه به مسافرین می باشد.

 • مسافرین توانخواه

  الف) به منظور تأمین تسهیلات ، رفاه و ایمنی مسافر توانخواه ، شرکت حمل کننده در چهارچوب دستورالعمل های تخصصی ذیربط اقدامات لازم را در ارائه خدمات مناسب و رایگان معمول خواهد نمود.

  ب) شرایط خاص مسافر توانخواه می بایست در زمان خرید بلیت و حداکثر تا 48 ساعت قبل از پرواز به شرکت حمل کننده اعلام گردد.

  ج) ضروری است مسافر جهت آگاهی از چگونگی این خدمات با دفتر شرکت حمل کننده تماس حاصل فرمایند.

  د ) مسافر بیمار در دوره پس از عمل جراحی و یا دوران نقاهت از قاعده مسافرین توانخواه مستنثی می باشند و تابع مقررات حمل بیمار شرکت حمل کننده خواهند بود.

 • تغییر مسیر اجباری توسط شرکت هواپیمایی در طول پرواز

  * درصورتی که هواپیما در مکانی به غیر از مقصد و یا نقطه میانی ( در پروازهای اتصالی مندرج در یک بلیت) توقف نماید شرکت هواپیمایی موظف است مسافر را به مبداء یا مقصد پرواز مطابق یکی از روش های زیر منتقل نماید.

  الف ) انتقال مسافر به مبدا توسط شرکت هواپیمایی حامل صورت پذیرفته و کل وجه بلیت بدون کسر جرایم به مسافر پرداخت گردد.

  ب) درصورت درخواست و انتقال مسافر به مقصد یا هر وسیله نقلیه عمومی زمینی ( اتوبوس ، قطار،... ) این انتقال ضمن فراهم نمودن شرایط و پرداخت هزینه های آن توسط شرکت حامل صورت می گیرد.

 • فقدان و یا آسیب دیدگی جامدان

  * درصورت فقدان و یا آسیب دیدگی جامه دان وبار همراه ، شرکت حمل کننده بر اساس دستورالعمل پیگیری ، جستجو و یا جبران خسارت خود ( وفق پیمان ورشو که عیناً در تاریخ 1364/8/19 به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است ) موظف به تأمین رضایت مسافران میباشد.

  * مسافر در صورت فقدان یا آسیب دیدگی جامه دان و بار همراه را بلافاصله ( قبل از ترک فرودگاه ) فهرست آن را به شرکت حمل کننده ارائه فرمایند.

  * درصورت تاخیر در تحویل جامه دان و بار همراه ، ضروری است مسافر حداکثر ظرف مدت 12 روز نسبت به ارائه اعلام موضوع خود به شرکت حمل کننده اقدام لازم فرمایند.