تماس با ما      

دفتر مرکزی هواپیمایی ساها

تهران- خيابان آيت ا… سعيدی-65 متری فتح

تلفن : 66630101
فکس: 66698016
info@sahaair.com: آدرس ایمیل

دفتر مرکزی هواپیمایی ساها-بازرگانی

تهران- خيابان آيت ا… سعيدی-65 متری فتح

تلفن : 66694347
commercial@sahaair.com: آدرس ایمیل