تماس با ما


  دفتر مرکزی هواپیمایی ساها

  تهران- خيابان آيت ا… سعيدی-65 متری فتح

  تلفن : 66630101
  تلفن : 66627284
  فکس: 66698016
  کدپستی: 1387831361
  info@sahaair.com: آدرس ایمیل

  دفتر مرکزی هواپیمایی ساها-بازرگانی

  تهران- خيابان آيت ا… سعيدی-65 متری فتح

  تلفن : 66694347
  commercial@sahaair.com: آدرس ایمیل