امور آژانس ها • به: کلیه آژانسها، دفاتر فروش و سامانه های آنلاین فروش بلیت

 • با توجه به بحرانی همه گیری ویروس کرونا و با توجه به اینکه از روز 1399/9/1ارائه بلیت به مسافرینی تست کرونا انان مثبت بوده و مورد تایید وزارت بهداشت نمی باشند ممنوع می باشد، در سامانه رزواسیون نیرا امکاناتی برای چک کردن این موضوع در اختیار مبادی فروش به شرح زیر قرار گرفته است:

  1- برای فروشندگانی که از ترمینال نیز جهت صدور بلیت استفاده می کنند دستور زیر ایجاد شده است که از طریق آن می توانند نسبت به مجاز بودن صدور بلیت برای مسافر اطمینان حاصل کنند:

  PCHK /< DOC No> /< Departure>

  2- برای فروشندگانی که از طریق سامانه های آنلاین فروش بلیت جهت صدور بلیت اقدام می نمایند، وب سرویسی برای چک کردن وضعیت مسافر از نظر بیماری کرونا پیاده سازی شده است که مستندات آن را می توانید از لینک روبرو دانلود نمایید.       لینک دریافت فایل

  مجددا تاکید می نماید که کلیه صادرکنندگان بلیت و یا چارترکنندگانی که اقدام به رزرو جا می نمایند باید قبل از اقدام به رزرو جا از طریق روشهای گفته شده از مورد تایید بودن مسافر از نظر وزارت بهداشت جهت سفر هوایی اطمینان حاصل نمایند.

  در صورتیکه برای مسافری که مورد تایید وزارت بهداشت نیست صندلی رزور گردد. جای مسافر توسط سیستم و شرکت هوایی باطل خواهد شد و از پرواز مسافر در فرودگاه ممانعت بعمل خواهد امد و کلیه مسولیتها بر عهده دفتر صادر کننده بلیت و یا رزرو کننده صندلی خواهد بود.