دسته صندلی

اتفاقی که معمولا در صندلی هایی با دسته ی مشترک می افتد بازی "فاتح دسته ی صندلی" است. در این بازی کسی که اول از همه آرنج خود را بر دسته ی صندلی می گذارد برنده می شود و نفر دوم هم چنان در کمین است تا به محض اینکه طرف مقابل دست خود را برداشت سریعا آرنج خود را جایگزین کند و این اتفاقی است که تا پایان پرواز دخ می دهد !! قانون نانوشته در اینجا می گوید : مسافرانی که در سمت پنجره می نشینند هر یک می توانند از یک دسته استفاده کنند ولی افرادی که در ردیف وسط می نشینند می توانند از هر دو دسته استفاده کنند.

دسته بندی مطالب
آخرین مطالب
تلفن همراه در هواپیما

لازم است که بدانید هیچ کس ...

حفظ حریم شخصی

به حقوق و حریم اشخاص احترام بگذارید. هرچند ممکن ...

کودکان در هواپیما

پدر و مادر بودن عالی است ولی ...

بالاتر از همه، با ما