کودکان در هواپیما

پدر و مادر بودن عالی است ولی پدر و مادر مسئول بود فوق العاده است. مخصوصا که این مسئولیت در مکان های عمومی خصوصا در هواپیما نمود بیشتری پیدا می کند. در پرواز والدین بسیاری دیده می شوند که به قدری به کار های شخصی مثل تلفن همراه یا تبلت های خود مشغولند که از کودکان خود غافل می شوند. و نتیجه ی این غفلت دیگر مسافران را عذاب می دهد. کارهایی مثل سر و صدا ، بازی های الکترونیکی با صداری بلند ، هول دادن صندلی ها و .... قانون نانوشته ای که در این جا وجود دارد این است که لطفا مراقب کودکان خود باشید .

دسته بندی مطالب
آخرین مطالب
تلفن همراه در هواپیما

لازم است که بدانید هیچ کس ...

حفظ حریم شخصی

به حقوق و حریم اشخاص احترام بگذارید. هرچند ممکن ...

کودکان در هواپیما

پدر و مادر بودن عالی است ولی ...

بالاتر از همه، با ما